List of qualified players for Japan National Chess Championship

This list will be updated as more players qualify. This is not the final list of participants.

Averbukh, Alex
Descamps, Bert
Qin, Ranran
Scott, Tyler
Tran Thanh, Tu
Aoshima, Mirai
Ishii, Ichiro
Irie, Yuki
Endo, Haruto
Kojima, Shinya
Kobayashi, Atsuhiko
Shiomi, Ryo
Sugimoto, Koichi
Nakamura, Naohiro
Nanjo, Ryosuke
Noguchi, Koji
Baba, Masahiro
Hamane, Kenichi
Higashino, Tetsuo
Hirao, Satoshi
Furuya, Masahiro
Manabe, Hiroshi
Mitsuya, Naoto
Yamada, Kohei
Yamada, Shinmei

From Chiba:
Shioguchi, Tatsuya
Osaka, Takuma
Kanda, Daigo
Fujii, Chiaki
Matsuyama, Koya
Nagai, Toshiyuki

From Aichi:
Bibby, Simon
Nakahara, Kan
Takada, Yuichiro
Ito, Ryo

From Hiroshima:
Kojima, Natsumi
Abe, Yuta
Onishi, Kosuke

From Shizuoka:
Taga, Hiroto
Honda, Yoshiki

From Fukuoka:
Kawanaka, Yosuke